trėmimas

trėmimas
trėmìmas sm. (2) , trė́mimas (1)tremti: 1. Ser. 2. , NdŽ Mačiau, trėmimuos klykia kūdikėliai, tuo džiūgauja per prievartą minia A.Mišk. Kražiuose buvo trėmimas katalikystės V.Kudir. 3. NdŽ tremtis: Gavo dešimtį metų trėmìmo Mrk. Po kalėjimo ma[n] buvo trėmìmas uždėta Pjv. Aristides dėl savo dorybės trėmimu pasmerktas S.Dauk. Jo trėmimo metai buvo pasibaigę ir dabar jau nevaržomas kur norėdamas galėjo keliauti . 4. KII208tremti 4. 5. [K], , tremti 6. \ trėmimas; ištrėmimas; nutrėmimas; patrėmimas; persitrėmimas; pratrėmimas; susitrėmimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • trėmimas — trėmi̇̀mas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ištrėmimas — ištrėmìmas sm. (2) DŽ1 → ištremti: 1. SD411, N, L, Rtr Po ištrėmimo mūsų pirmųjų tėvų iš rojaus, pradėjo jiems gimti vaikai BsPII96. Persekiojimą arba ištrėmimą drin jo kęst turėjo DP418. Akis mūsump prigręžki ir Jėzų, pagirtąjį vaisių įsčių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvežioti — tr. Rtr, NdŽ, KŽ iter. išvežti: 1. LL167, Rtr, Š, NdŽ, Vrn, Pc, Imb Po karo išvežiojo viską tenai Krm. Perniai sūnus kapčių bulbų išvežiojo Pnd. Vai žentai žentai, vaikeli mano, tau nepaimtie miela mano dukrelė, neišvežiotie didžioja pasogelė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutrėmimas — nutrėmìmas sm. (2) DŽ1 → nutremti: 1. Sut. 2. ║ TTŽ Nutrėmimas – tai nuteistojo pašalinimas iš jo gyvenamosios vietos ir priverstinis apgyvendinimas tam tikroje vietoje rš. trėmimas; ištrėmimas; nutrėmimas; patrėmimas; persitrėmima …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patrėmimas — patrėmìmas sm. (2); Q563, R, MŽ, Sut, N atmetimas: Nes jei patrėmimas jų yra suderinimas svieto, kas gi bus priėmimas, net atgijimas iš numirusių BtPvR11,15. Jei vietoj patrėmimo to pasaulio didesnį geidimą… juose išvysi, žinokig, jog falšyvieji …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persitrėmimas — sm. (1), parsitrėmimas Sut → pertremti 1 (refl.). trėmimas; ištrėmimas; nutrėmimas; patrėmimas; persitrėmimas; pratrėmimas; susitrėmimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratrėmimas — pratrėmìmas sm. (2) → pratremti 1: Tatai pratrėmimas alba vangstymas Dovydo MT182. trėmimas; ištrėmimas; nutrėmimas; patrėmimas; persitrėmimas; pratrėmimas; susitrėmimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susitrėmimas — susitrėmìmas sm. (2); Sut → sutremti 5 (refl.). trėmimas; ištrėmimas; nutrėmimas; patrėmimas; persitrėmimas; pratrėmimas; susitrėmimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • traminimas — tramìnimas sm. (1) DŽ → traminti: 1. KII31, Rtr, NdŽ, KŽ. 2. KI212, Rtr. 3. Sut trėmimas. traminimas; aptraminimas; nutraminimas; sutraminimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”